Geschiedenis van Haanwijk


Het landgoed Haanwijk ligt nabij het buurtschap Halder. Dat is binnen de gemeentegrenzen van Sint-Michielsgestel.

Het landgoed is slechts gedeeltelijk openbaar toegankelijk. Eigenaar Brabants Landschap kan u hierover nader informeren.

Op deze website vindt u ook een pagina over de natuur op Haanwijk.
Op deze pagina een schets van gebouwen, vroege bewoners en bereikbaarheid.


Torentje van Haanwijk

Het karakteristieke torentje
Gebouwen
Haanwijk is ongeveer 110 hectare groot en bevat onder meer een landhuis, bakhuisje, veerhuis en boerderijen. Diverse gebouwen staan op de Rijksmonumentenlijst.

Daarnaast kent Haanwijk parkbossen met eeuwenoude bomen, historische dijkjes en de kenmerken van een beekdallandschap.

Het landhuis of kasteeltje stamt deels uit 1649, en deels uit de 18de eeuw. Karakteristiek is het oude torentje. Volgens een tekening van J. de Grave (1643-1712) bestond het gebouw uit twee haaks op elkaar staande vleugels. Het torentje was er ook al!
De huidige ingang dateert van 1834.
    
De bij het huis aansluitende boerderij stamt uit de 18de eeuw.

Het nabijgelegen bakhuisje is mogelijk 18de eeuws en werd in 1960 hersteld.
Landhuis Haanwijk

Het landhuis
Het vaantje

't Vaantje ligt op een gedeelte van het landgoed dat niet vrij toegankelijk is
Het Vaantje
Langs het water staat het prachtige oude veerhuis, bekend als 'Het Vaantje'. Het veerhuis verscheen omstreeks 1810 op kaarten onder de naam 'Visschersbril'. In de Dommel lagen 'visscherijen' van respectievelijk de heerlijkheid Herlaar aan de ene en het goed Maurick aan de andere zijde van de rivier. Het veerhuis lag dus strategisch!

Ook militair gezien was het een bijzonder punt. Tegenover het Vaantje ligt een 'redoute' (verdedigingswerk). De redoute behoorde tot het kamp van Willem II. Bij het Vaantje werd watertol geheven. Omstreeks 1800 kon men met een pontje de rivier oversteken. De veerstoep is nog zichtbaar.
Het oude bakhuisje

Het bakhuisje nabij het landhuis is gerestaureerd
Haanwijk vanuit de lucht

Linksonder ziet u Halder en Nieuw Herlaer. Dwars op de Dommel ligt de oprijlaan.
Vroege bewoners
Tijdens de Romeinse tijd was in de omgeving al sprake van bewoning. Bij Halder en Ruimel zijn resten gevonden van Romeinse villa's!

Stichters van Haanwijk zouden leden zijn geweest van het geslacht Herlaer. Archieven uit 1570 en 1590 maken voor het eerst melding van een hoeve op Haanwijk.

In 1629 liet Stedendwinger Frederik Hendrik een enorme linie om 's-Hertogenbosch leggen. Ter hoogte van 't Vaantje kruiste deze linie de Dommel. Het water werd afgedamd en omgeleid.
Sporen van de linie zijn zichtbaar in de houtwal die min of meer dwars staat op de oprijlaan naar Haanwijk (zie luchtfoto's).
Haanwijk vanut de lucht

Haanwijk ligt rechts, achter de houtwal.

Deze houtwal vertoont sporen van
de linie van Frederik Hendrik uit 1629.

Foto's: J. Slikker
Bereikbaarheid per fiets of auto:
Een fietstochtje naar Haanwijk!
 
Vanuit Vught:
Steek kruispunt Glorieuxlaan met snelweg A2  ('s-Hertogenbosch- Eindhoven) over. Volg de richting Sint-Michielsgestel.
Sla na ongeveer 1,5 km linksaf richting Halder en Haanwijk en rijd richting rivier.
Steek de Dommel over via de brug. Fiets over de oprijlaan naar het landhuis.

Vanuit 's-Hertogenbosch:
Sla vanuit de Pettelaarseweg de Sterrenbosweg in. Dit is nabij het kruispunt met Zuidwal en Hekellaan. Rijd door het Bossche Broek.
Rijd onder A2 door ter hoogte van het knooppunt Vught.
Volg doorgaande weg en sla tweede straat rechtsaf.
Landhuis ligt in scherpe bocht naar links.

Soms is de auto noodzakelijk.
Vanuit Eindhoven en 's-Hertogenbosch (A2): neem afrit 24 (Vught).

Komt u uit 's-Hertogenbosch, steek dan de A2 over. Komt u uit Eindhoven, dan kunt u aan dezelfde kant van de A2 blijven rijden.

Volg de richting Sint-Michielsgestel. Sla na ongeveer 1,5 km linksaf richting Halder en Haanwijk. Parkeer uw auto nabij de Dommel. Loop over brug en oprijlaan naar het landhuis.
Home | Terug naar boven