Landgoed Middachten

Landgoed en kasteel Middachten zijn gelegen in De Steeg, tussen de Veluwezoom en de rivier de IJssel. Veel informatie van deze pagina is overgenomen van de website van kasteel Middachten.

Op deze pagina informatie over de geschiedenis van het kasteel, de tuinen en de omgeving.
Laat u ook inspireren door de twee
wandelingen in de omgeving: NP Veluwezoom en Middachten/Havikerwaard).


Kasteel Middachten in 1742

Kasteel Middachten rond 1742
Geschiedenis
Het wordt voor het eerst genoemd in 1190 als landgoed van Jacobus de Mithdac.
Via overerving in de vrouwelijk lijn kwam het in handen van de geslachten Steenre, Raesfelt, Reede, Bentinck en nu Ortenburg.

Kasteel Middachten met zijn voorburcht was van oorsprong een in het water gelegen versterkt huis met dikke muren, waarin de bewoners zich bij aanvallen van buitenaf veilig konden voelen.
Dit is echter niet altijd het geval geweest.

Zoals in 1673, toen de Franse troepen zich al plunderend terugtrokken, nadat Stadhouder Willen III (1650-1702)
Bonn veroverd had op de Fransen. Dit deed hij met hulp van het Spaanse en het Oostenrijkse leger.
Gezien de goede contacten tussen Godard van Reede (1644-1703) en Willem III hadden vooral Middachten en Amerongen te lijden van deze plunderingen door de Fransen.
Amerongen was in bezit van de vader van Godard van Reede.
Middachten was eigendom van zijn echtgenote Ursula van Raesfelt.

Landgoed-middachten-in-1703

Middachten rond 1673
Landgoed-middachten-1730-trappenhui

Entree met de trappen
Herbouw van Middachten
De bouw van paleis Het Loo was voor Godard van Reede en zijn vrouw Ursula van Raesfelt aanleiding, om Jacob Roman en later ook Steven Vennecool opdracht te geven de verwoeste burcht Middachten te verbouwen tot een comfortabel buitenhuis.

De binnenplaats van de middeleeuwse burcht werd omgebouwd tot een trappenhal, afgesloten door een rijk met stucwerk versierde koepel.

Het in de jaren 1694-1697 ontstane bouwwerk is sindsdien niet meer wezenlijk veranderd.
Wel heeft er door de eeuwen heen een aantal restauraties in het interieur plaatsgevonden die hun sporen hebben achtergelaten. 

Het wapen van Middachten

Het familiewapen
De eerste formele kasteeltuin
Na de herbouw van het kasteel in 1698 is met de aanleg van de tuin begonnen.

Geïnspireerd door de tuinen van Versailles is in de periode van 1700-1725 het grondplan van muren, grachten en lanen tot stand gekomen.

Daarbinnen werd een strikt formele tuin gecreëerd met geschoren hagen, vormbomen en steile taluds.

Met deze formele tuinen wilde men in die tijd laten zien, dat de mens zelf de natuur naar zijn hand kon zetten.

Landgoed-middachten-kasteeltuin-in-1730

Kasteeltuinen rond 1730
De Engelse landschappelijke tuin
Aan het begin van de 19de eeuw werd de tuin omgebouwd tot een romantische Engelse landschaptuin.
Zo'n tuin is herkenbaar aan de ronde paden en grote bomen.De neo-barokke tuin van na 1900
In 1900 gaven Graaf en Gravin Bentinck-van Heeckeren van Wassenaer Hugo Poortman de opdracht om opnieuw een formele tuin aan te leggen. Er moesten wel elementne uit de Engelse landschapsstijl behouden blijven. Poortman was leerling van de Franse tuinarchitect E. André.

De zuidparterre bestond na 1900 uit een 'parterre de broderie'. Dat was een borduurwerk van sierlijke buxusheggetjes waartussen zich gekleurde steenslag bevond. U herkent dit deel linksonder op de foto hiernaast.

De zuidparterre wordt geflankeerd door hoog geboomte dat de geleiding vormt voor een zichtas over de IJssel en de Liemers.

Deze zichtas is door de aanleg van de snelweg in de jaren zeventig bedorven.

Na de Tweede Wereldoorlog vond een sterke versobering van de Middachter tuinen plaats. Veel onderdelen van de tuin werden gereduceerd tot een aaneenschakeling van grasparterres. Het oorspronkelijke grondplan is echter altijd intact is gebleven.

Landgoed-middachten-kasteeltuin-in-1925

Formele kasteeltuinen rond 1925
De kasteeltuin in 2006

De kasteeltuinen in 2006
De huidige gerestaureerde tuin
Na de grote restauratie van het kasteel in de jaren 1967- 1971 kwam er ook een plan voor de restauratie van de tuinen. Interessante elementen in de tuin zijn o.a.
  • het openluchttheater;
  • de rozenleiding, waarlangs oude kleurrijke geurende rozen klimmen;
  • de voor Nederland unieke treillage: een latwerk in rococostijl dat de tennisbaan omsluit;
  • zeldzame boomsoorten, zoals de Libanonceder (Cedrus altantica Libani) en de Ginkgo biloba;
  • het hondenkerkhof.
Via de interactieve plattegrond op de website van Middachten kunt de huidige inrichting van de kasteeltuinen zien.

Landgoed-middachten-kasteeltuin-in-1985

Kasteeltuinen rond 1985

Landgoed-middachten-middachter-allee-in-1802

Middachten en de Middachter Allée
(dubbele horizontale bomenrij bovenin het kaartje) in 1802
De omgeving
In 1640 is de huidige 'Middachter Allée'  aangelegd. Omstreeks 1760 werd de Middachter Allée voor de tweede maal beplant, nu met beuken in plaats van eiken.

In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog is een deel van de bomen opgeblazen om de doortocht van troepen te verhinderen.

In de jaren vijftig is de laan in twee fasen vernieuwd. Op het moment zijn de kruinen al weer met elkaar verbonden en is de koepel van weleer hersteld.


Alle tot het landgoed Middachten behorende gebouwen zijn gemakkelijk te herkennen aan de rood-wit geschilderde luiken. Rood en wit zijn de kleuren van het wapen van de familie van Middachten.
Landgoed-middachten-middachter-allee-2002

Middachter Allée 2002
Home | Terug naar boven