In onze straat staan eiken. Mooie zuileiken. Afgelopen zomer 2019 waren er enkele plekken met eikenprocessierupsen. Op initiatief van enkele bewoners hebben we samen extra nestkastjes gemaakt voor mezen, zodat deze de rupsen gaan opeten.