Na een opleiding van ruim 2 volle weken behaalde Ivonne op 20 maart 2016 het felbegeerde Permaculture Design Course certificate, internationaal erkend en bekend als PDC.

Permacultuur?

Permacultuur gaat over het ontwerpen van je bedrijf, projecten, tuin, huis, consumptiepatroon, relaties, kortom van je leven.
Op een wijze die verantwoord en duurzaam is.
Begonnen in de jaren ’70 als trend in de landbouw in Australië, in reactie op erosie, bodemverontreiniging en wereldvoedselvraagstukken. Permanente agricultuur => permacultuur. Later verbreed naar permanente cultuur.

Verslag opleiding permacultuur, in beeld en woord

Observatieoefening tijdens opleiding permacultuur
Observatieoefening

Zelf koken tijdens opleiding permacultuur
Zelf koken

Helofytenfilter maken tijdens opleiding permacultuur
Helofytenfilter maken

Boompjes planten tijdens opleiding permacultuur
Boompjes planten

Ontwerpopdracht tuin opleiding permacultuur
Onze ontwerpopdracht: hoe maak je van deze tuin een permatuin die je nog kan verplaatsen ook?

Ontwerp maken opleiding permacultuur
Ontwerpvoorstel maken voor permatuin. Groepsopdracht

Zuurdesembrood gebakken opleiding permacultuur
Verrassing! Twee deelnemers bakten hun eigen zuurdesembrood

Ivonne Smit ontvangt certificaat PDC
Ivonne ontvangt haar PDC-certificaat uit handen van docent Leo Bakx, 20-03-16

Interesse?

Ik deel graag de verworven kennis en inzichten en blijf me hierin verder ontwikkelen. Ik volgde mijn opleiding permacultuur bij Aardwerk. Dit instituut publiceerde een terugblik op de opleiding op zijn website.