Landgoed Maurick ligt nabij Vught. Hier een schets van gebouwen en vroege bewoners. Elders op deze website leest u meer over de natuur op Maurick.

Gebouwen

Landgoed Maurick is 23 hectare groot en bevat onder meer een kasteel, oranjerie en villa.
Daarnaast kent Maurick een echt Reigersbos (letterlijk!), een gracht en parkbossen met zichtlijnen.

Kasteel

Kasteel Maurick dateert in zijn oudste vorm uit ongeveer 1470. De ingang is nog authentiek: een poort met twee torens.
De naam zou afkomstig zijn van Hendrik van Maurick (Mauderic), een ridder uit Gelderland wiens vrouw het kasteel erfde in 1400.
Zijn wapen is nog zichtbaar op een paal tegenover de poortwachterswoning: een schaar van schaapsscheerders.

Huize Muyserick

Huize Muyserick, gelegen bij de toegangspoort en zichtbaar vanaf de A2, is een mooi landhuis aan de Dommel.
De villa zou al vroeg in gebruik zijn geweest als jachthuis van kasteel Maurick.
Villa Muyserick was tot in de 20ste eeuw zeer luxe en fraai gedecoreerd.

Pannenkoeken op kasteel Maurick

Een bekend verhaal, verzonnen of niet, is dat van prins Frederik Hendrik en de pannenkoeken.
In 1629 had de prins het kasteel gevorderd. Het was zijn hoofdkwartier bij de belegering van ‘s-Hertogenbosch. Op een dag zat hij te eten. Ineens trof een Bossche kanonskogel de tafel. Alle etenswaren moesten worden weggegooid! Er bleven alleen nog een paar pannenkoeken over.
De boze prins zond een boodschapper naar de commandant van de stad. Deze bood direct zijn excuses aan en gaf de koerier een heerlijke maaltijd mee voor de prins. Daarmee de suggestie wekkend dat er nog ruim voldoende voedsel in de belegerde stad aanwezig was.
Dàt was nog eens oorlog voeren …

Vroege bewoners kasteel

Jan Liescap en zijn zoon Gijsbrecht begonnen rond 1355 met de bouw van een stenen toren en een woning op een eilandje bij Vught. De Liescaps hadden verstand van bouwen in water: zij waren ook betrokken bij de bouw van de vestingmuren rond ‘s-Hertogenbosch!
Bekende kasteeleigenaars waren voorts de families Heym (ca. 1464) en Beresteyn (ca. 1680).

De voorname familie Heym had het kasteel vanaf medio 15de eeuw gedurende 200 jaar in handen. Dit was een bloeiperiode voor Maurick. Op de binnenplaats hadden allerlei festiviteiten en optredens plaats. En de Heyms schonken eigen bier. Hun wapen is een rode, zespuntige ster. Deze is terug te vinden op de voorgevel van het kasteel.

Van de Heyms is Jonker Aert Heym wel de bekendste. Een anekdote.
In 1527 viel hij Gelderland binnen. Hij liet niet veel over van een kasteel van Maarten van Rossum. Toen laatstgenoemde jaren later Vught plunderde, vreesde men het ergste voor Maurick. Maar het kasteel werd geen haar gekrenkt. Vreemd …
De grafsteen van de jonker is te zien tegen de muur, naast de ingang van het restaurant.

Vroege bewoners Muyserick

Villa Muyserick kwam vanaf eind 19de eeuw o.m. in bezit van respectievelijk de families Van Lanschot (1909) en Philips (1934).
De naam Van Lanschot associëren we -terecht- met bankieren en het burgemeesterschap (van Vught).
De familienaam Philips associëren we in dit verband misschien verkeerd.

Vader Philips was in de 30-er jaren directeur van sigarenfabriek ‘Antonio’ aan de Havensingel, hoek Halve Maanstraat in ‘s-Hertogenbosch. Zijn dochter zou eind 20ste eeuw helaas bekendheid krijgen als ware zij de Bossche Anne Frank. Brieven van de in de oorlog omgekomen Fanny werden gevonden en gepubliceerd in een ontroerend boek, waarin ook historische foto’s van het landgoed zijn opgenomen. Het boek heet ‘Brieven van Fanny Philips aan Ans Schreurs‘.