Het Dynamisch Beekdal van de Aa bij ‘s-Hertogenbosch is een opmerkelijk wandelgebied.

Het Dynamisch Beekdal omvat het gedeelte van de Aa tussen landgoed Heeswijk en het Máximakanaal bij ’s-Hertogenbosch. Het beekdal ligt deels in de gemeente Bernheze en deels in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Vroeger was de Aa een getemde rechte rivier tussen twee hoge dijken. Na 10 jaar werken is dit totaal anders geworden. Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal van de Aa is het complete landschap van Kasteel Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch veranderd. Wij hebben er intussen heerlijk gewandeld!

Ivonne op stap in Dynamisch Beekdal, september 2018.

De Aa bevrijd

Het beekdal van de Aa tussen Kasteel Heeswijk en ’s-Hertogenbosch is door de werkzaamheden natuurlijker gaan functioneren. De beek meandert weer! In het verleden was ze rechtgetrokken (gekanaliseerd) met het oog op een snellere waterafvoer.

De beek slingert nu binnen een natuurstrook van gemiddeld 100 tot 120 meter breed. Die strook bestaat uit (riet)moeras, bloemrijke graslanden, ruigtes en bosjes. Oude meanders en poelen liggen er ook.

De beekbodem is rijk aan stroomkuilen en zandbedjes. Dit is belangrijk voor o.a. typische beeknatuur: winde en kopvoorn, moerasvogels, dotterbloem, kamsalamander, waterspitsmuis, bever en ijsvogel.

dynamisch-beekdal---hoogwater-op-de-a2-in-1995
Zo was het in 1995!

Waterbergingen

Met de herinrichting en aanleg van waterbergingen worden ’s-Hertogenbosch en de omliggende dorpen beschermd tegen wateroverlast. De langs de beek gelegen landbouwgronden blijven in landbouwkundig gebruik. De lager gelegen landbouwgronden worden ingezet om tijdelijk water te bergen gedurende periodes waarin veel water moet worden afgevoerd.

Dynamisch Beekdal in september 2018

Download hier dan het kaartje en ga net als wij op verkenning.

Dynamisch Beekdal op video

Op 10 september 2017 verscheen de dronefilm ‘Ontdek het Dynamisch Beekdal’ over de werkzaamheden in het Aa-dal en het eindresultaat. Vooral van bovenaf zijn de veranderingen van de Aa goed te zien.